Tuesday, 27/09/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường PTDTBT THCS Thanh Phú
 • Má A Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân Viên
  • Điện thoại:
   01649805307
  • Email:
   chinhsapa91@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   01/9/2012

 • Lồ A Phấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân Viên
  • Điện thoại:
   0973180772
  • Email:
   loaphanthcsthanhphusp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành 01/10/2010

 • Nguyễn Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   01686166161
  • Email:
   nguyennguyetyb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành 1/10/2012