Tuesday, 27/09/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường PTDTBT THCS Thanh Phú
 • Nguyễn Mạnh Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0968848444
  • Email:
   cuonglatoi1987@gmail.com
 • Lê Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989483021
  • Email:
   Lethuy87yb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành 20/1/2011

 • Phạm Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01659375259
  • Email:
   phamthuy80sp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành 9/1/2004

 • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984141749
  • Email:
   nthuha.sp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành 01/9/2006.

    

 • Nguyễn Thị Hồng Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01646167628
  • Email:
   hongnhung.tpsp2gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành 9/1/2009

 • Nguyễn Thị Thùy Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982538199
  • Email:
   huongdungsp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành 1/9/2002

 • Trần Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01699144665
  • Email:
   ngocbich.zezo@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành 01/9/2009

 • Hoàng Đức Ninh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01694829773
  • Email:
   ducninhsp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành 01/9/2010.

   Hiện là chủ tịch công đoàn trường.