Tuesday, 27/09/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường PTDTBT THCS Thanh Phú
 • Nông Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01674670883
  • Email:
   rainbowhv88@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành 03/10/2011

 • Đào Thị Kinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0973470493
  • Email:
   daokinhsp@gmail.com
 • Nguyễn Văn Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0943156651
  • Email:
   nguyenvanvinh.lc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành 10/12/2012

   Tổ trưởng chuyên môn tổ Tự nhiên (Năm học 2018 - 2019)

 • Tẩn Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bí Thư Đoàn Thanh Niên 

 • Vàng Thị Tom
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988796093
  • Email:
   vangtom0053@gmail.com
 • Trần Văn Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0979822441
  • Email:
   vinhvansp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành từ 01/9/2004. 

   Từng là hiệu trưởng trường THCS Nậm Cang.

   Hiện nay, là hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Thanh Phú.

 • Đỗ Trung Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01668096996
  • Email:
   dotrungquanedu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành từ 9/1/2010.

   Hiện là phó hiệu trưởng của trường.