Tuesday, 27/09/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường PTDTBT THCS Thanh Phú
 • Nguyễn Mạnh Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0968848444
  • Email:
   cuonglatoi1987@gmail.com
 • Lê Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989483021
  • Email:
   Lethuy87yb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành 20/1/2011

 • Nông Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01674670883
  • Email:
   rainbowhv88@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành 03/10/2011

 • Má A Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân Viên
  • Điện thoại:
   01649805307
  • Email:
   chinhsapa91@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   01/9/2012

 • Tẩn Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bí Thư Đoàn Thanh Niên 

 • Vàng Thị Tom
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988796093
  • Email:
   vangtom0053@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   01686166161
  • Email:
   nguyennguyetyb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành 1/10/2012