Tuesday, 27/09/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường PTDTBT THCS Thanh Phú
 • Nguyễn Mạnh Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0968848444
  • Email:
   cuonglatoi1987@gmail.com
 • Lê Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989483021
  • Email:
   Lethuy87yb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành 20/1/2011

 • Phạm Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01659375259
  • Email:
   phamthuy80sp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành 9/1/2004

 • Nông Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01674670883
  • Email:
   rainbowhv88@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành 03/10/2011

 • Đào Thị Kinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0973470493
  • Email:
   daokinhsp@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984141749
  • Email:
   nthuha.sp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành 01/9/2006.

    

 • Nguyễn Văn Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0943156651
  • Email:
   nguyenvanvinh.lc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành 10/12/2012

   Tổ trưởng chuyên môn tổ Tự nhiên (Năm học 2018 - 2019)

 • Má A Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân Viên
  • Điện thoại:
   01649805307
  • Email:
   chinhsapa91@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   01/9/2012

 • Lồ A Phấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân Viên
  • Điện thoại:
   0973180772
  • Email:
   loaphanthcsthanhphusp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành 01/10/2010

 • Nguyễn Thị Hồng Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01646167628
  • Email:
   hongnhung.tpsp2gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành 9/1/2009

 • Tẩn Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bí Thư Đoàn Thanh Niên